Tuesday, October 7, 2014

Who What When Where and Why Hindi?

Felicia Follum
At The Well 2
Watercolor
Writing Practice - corrections in comments welcome :)

Main hindi gramar padh rahi hoon kyunki mujhe hindi ek sundar bhasha hai. Mujhe hindusthani culture aur log bahut shundar bhi hain. Aur main meri kala men istamal karne/karna chahiye. 

Main yahan meri/mera ghar men pardh rahi hoon.
Main internet men aur hindusthani, nepali aur pakistani doston sath pardh rahi hoon. Bahut text kar rahi hoon bhi.

Main ek saal padh rahi hoon.

To see more of my art, check out my blog or website, feliciafollum.com.